Kurzy a semináře

Pořádáme celou řadu vzdělávacích akcí určených jak našim klientům, tak i široké veřejnosti. Věnujeme se výhradně tématům, která známe z naší poradenské praxe. Vzdělávací akce jsou buď zakázkové, tedy připravené na míru konkrétnímu klientovi, nebo otevřené, určené pro širokou veřejnost. Kromě klasických seminářů pořádáme i webináře, které přinášejí pro naše klienty časovou a finanční úsporu, nicméně jsou vhodné jen pro některá témata. Samostatnou kapitolou jsou semináře Finanční gramotnosti určené žákům a studentům základních a středních škol.

  • Daňová problematika – daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň vybíraná srážkou, daň z nemovitostí, daňový řád a další
  • Účetnictví – vedení účetnictví soukromého, veřejného i neziskového sektoru, rozpočet, rozpočtová pravidla, účetní závěrka, inventarizace majetku a závazů, archivace účetních dokladů a další
  • Mzdy – odměňování v soukromém a veřejném sektoru, odměňování členů orgánů obchodních korporací, zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění OSVČ a další
  • Personalistika – pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o výkonu funkce, evidence pracovní doby, zaměstnanecké benefity, cestovní náhrady a další
  • Veřejnosprávní kontroly hospodaření – zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o finanční kontrole a další
  • Finance – účetní výkazy, finanční analýza, hodnocení bonity klienta, finanční gramotnost a další

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.