Finanční a dotační poradenství

Zajišťujeme našim klientům financování jejich aktivit. Doporučujeme optimální strukturu financování a vhodné finanční nástroje. Zpracováváme podnikatelský záměr včetně žádosti pro financující instituce a pomáháme klientům při sjednání co nejvýhodnějších podmínek.

  • Posouzení finanční situace klienta
  • Zpracování návrhu optimální struktury financování
  • Zpracování podnikatelského záměru
  • Zajištění externího financování

V oblasti dotací poskytujeme klientům odborné konzultace a vyhledáváme vhodné dotační tituly jak z fondů EU, tak i z národních zdrojů. Zpracováváme vlastní žádost včetně studie proveditelnosti a pomáháme při procesu schvalování. Následně s klienty spolupracujeme při administraci projektu, zpracováváme monitorovací zprávy a zastupujeme klienty při kontrolách.

  • Analýza možností získání dotace
  • Výběr vhodného dotačního titulu
  • Zpracování studie proveditelnosti
  • Zpracování žádosti o dotaci
  • Zpracování monitorovacích zpráv

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.