Komplexní služby v oblasti daní

Zajišťujeme registraci klientů u správců daně, zpracování daňových přiznání a dalších hlášení k jednotlivým typům daní a jejich odeslání na příslušný finanční úřad. Zastupujeme klienty vůči správcům daně při kontrolách a dalších řízeních. Zpracováváme pro klienty daňové strategie včetně mezinárodního zdanění a doporučujeme vhodný postup z hlediska optimalizace daňových povinností našich klientů.

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z příjmů právnických osob
  • Daň z příjmů fyzických osob
  • Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Daň vybíraná srážkou dle zvláštní sazby daně
  • Daň silniční
  • Daň z nemovitostí
  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Spotřební daně

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.