Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Zpracováváme pro klienty mzdy a platy včetně přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Podklady nám klienti mohou předávat v písemné i elektronické podobě a stejnou cestou obdrží požadované výstupy. Poskytujeme konzultace v oblasti mezd, zdravotního a sociálního pojištění a zastupujeme klienty při kontrolách u České správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

 • Přihlášky a odhlášky u ČSSZ a zdravotních pojišťoven
 • Zpracování mezd a platů
 • Vedení mzdových listů
 • Odesílání přehledů na ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování platebních příkazů a odesílání mezd a platů včetně odvodů
 • Dávky nemocenského pojištění
 • Pracovní úrazy a úrazové pojištění zaměstnanců
 • Zpracování a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění
 • Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti
 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovna pro OSVČ
 • Zpracování statistických výkazů

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.