Personální poradenství

Zpracováváme pro klienty kompletní personální dokumentaci, případně jim připravíme vzory personálních dokumentů tak, aby odpovídaly aktuálním právním předpisům. Poskytujeme konzultace v oblasti personalistiky, vytváříme systémy odměňování a zastupujeme klienty při kontrolách před Státním úřadem inspekce práce a Úřadem práce.

 • Smlouvy o výkonu funkce
 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • Dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty
 • Evidence pracovní doby
 • Mzdové a platové výměry
 • Minimální a zaručená mzda
 • Platové třídy a stupně
 • Systémy odměňování
 • Cestovní náhrady
 • Překážky v práci
 • Rozvázání pracovního poměru
 • Stanovení odstupného

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.