Účetnictví a daňová evidence

Zpracováváme účetnictví pro soukromý, veřejný i neziskový sektor a poskytujeme odborné konzultace k aktuálním účetním otázkám. Účetnictví zpracováváme jak v našich informačních systémech, tak i prostřednictvím dálkového připojení k účetnímu softwaru klienta. Podklady nám klienti mohou předávat v papírové i elektronické podobě a stejnou cestou obdrží požadované výstupy. Pomáháme klientům s implementací a nastavením jejich účetních softwarů dle jejich aktuálních požadavků.

 • Převzetí dokladů a jejich formální kontrola
 • Zaúčtování jednotlivých účetních operací
 • Tvorba rozpočtu a sledování jeho čerpání
 • Zpracování řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek
 • Sestavení účetních výkazů (podle kategorie a typu účetní jednotky)
 • Zpracování přílohy k účetní závěrce a podkladů pro výroční zprávu
 • Tvorba směrnic
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Archivace účetních dokladů
 • Zveřejnění účetní závěrky, je-li vyžadováno
 • Předání účetních výkazů na MF (veřejný sektor)
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zpracování podkladů pro banky a další finanční instituce

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.