Zakládání, přeměny a likvidace firem

Pomáháme naším klientům s výběrem vhodné právní formy a následně pro ně založíme společnost „na klíč“ včetně její registrace u příslušných úřadů. Poté pro klienty zajišťujeme veškeré změny, ke kterým během života společnosti dochází. Věnujeme se jak zakládání obchodních korporací a družstev, tak i zakládání subjektů neziskového sektoru (spolky, ústavy, školské právnické osoby) a veřejného sektoru (příspěvkové organizace).

 • Založení společnosti včetně zápisu do veřejného rejstříku
 • Registrace u příslušných úřadů
 • Změny ve veřejném rejstříku
 • Převody podílů (pouze u obchodních korporací a družstev)

U přeměn obchodních korporací zpracováváme pro naše klienty zejména projekt přeměny, ať už se jedná o fúzi, rozdělení, změnu právní formy či převod jmění na společníka. Sestavujeme příslušné účetní závěrky a dále klienta provádíme jednotlivými fázemi přeměny a pomáháme vypořádat účetní a daňové povinnosti z přeměny vyplývající.

 • Zpracování projektu přeměny
 • Zajištění ocenění společnosti
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování zahajovací rozvahy

Zajišťujeme likvidaci společnosti dle požadavku klienta včetně sestavení účetních závěrek a podání daňových přiznání. Provádíme vypořádání majetku a závazků, zajišťujeme archivaci účetních dokladů a výmaz společnosti z veřejného rejstříku.

 • Zpracování zahajovací rozvahy a soupisu jmění
 • Prodej majetku, vypořádání závazků
 • Zpracování konečné účetní závěrky
 • Zpracování konečné zprávy o průběhu likvidace
 • Výmaz z veřejného rejstříku

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace a nabídku.