Právní prohlášení

Informace uvedené na stránkách společnosti Macura Consulting, s.r.o. (www.macuraconsulting.cz) jsou obecného charakteru a v žádném případě nemohou nahradit odborné konzultace či další poradenské služby společnosti Macura Consulting, s.r.o.. Společnost Macura Consulting, s.r.o. v žádném případě neručí za nepřerušované fungování stránek ani za jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout v jakékoli souvislosti se stránkami společnosti či jejich obsahem. Obsah stránek společnosti Macura Consulting, s.r.o. může být chráněn autorskými či jinými právními předpisy a tedy jejich neoprávněné užití může představovat porušení právních předpisů. Uživatelé stránek mohou tisknout či šířit jejich obsah pouze pro nekomerční účely a za podmínky ponechání upozornění o autorském právu, jiných právech a dalších obdobných upozornění. Materiály určené ke stažení (ebooky) nesmí být jakkoli pozměněny, reprodukovány či jinak komerčně využívány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Macura Consulting, s.r.o.. Odkazy na stránky třetích stran se uvádějí pro rychlejší orientaci uživatelů, avšak společnost Macura Consulting, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek třetích stran. Název a logo společnosti jsou registrovanými ochrannými známkami a jejich užití je podmíněno předchozím písemným souhlasem společnosti Macura Consulting, s.r.o.