Příspěvek k náhradě mzdy – tzv. izolačka

Nárok na příspěvek má zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění a má v důsledku nařízené karantény nebo izolace (nejen Covid – 19) nárok na náhradu mzdy, platu či odměny z dohody. Podmínkou je, že karanténa či izolace byla zaměstnanci nařízena po 28.2.2021. Výše příspěvku činí max. 370 Kč denně, ale současně nesmí být překročeno 90% průměrného výdělku zaměstnance. Příspěvek lze čerpat nejdéle do 30.4.2021. O výši vyplaceného příspěvku si zaměstnavatel za příslušné období sníží odvod sociálního pojistného. Na přehledu o výši pojistného vždy uvede počet zaměstnanců, kterých se v daném období příspěvek týká a výši vyplacených příspěvků.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat.