Změny v odměňování jednatelů od roku 2019

Ilustrativní obrázek

Od 1.1. 2019 se zvýšila hranice tzv. příležitostného příjmu na 3 000 Kč. Z toho plyne nutnost zvýšit odměnu členům orgánů obchodních korporací (nejen jednatelům) na minimálně 3 000 Kč měsíčně, aby jim zůstala zachována účast na sociálním pojištění. Pro úplnost dodáváme, že dodatek ke smlouvě či nová smlouva musí být schválena valnou hromadou společnosti a v případě jednočlenných společností je nutný i ověřený podpis.

V případě zájmu o zpracování nových smluv nás můžete kontaktovat zde.